REGLER FOR UDSTILLERE

Regler for udstillere

 

Frokostplatte til udstillerne

Som udstiller kan der bestilles en frokostplatte, der afhentes i restauranten, prisen er 90 kr.

Bevillinger og tilladelser

Vi har kontaktet diverse offentlige myndigheder – politi, brandmyndigheder, levnedsmiddelkontrol, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Brandmyndighederne forbød, i forbindelse med besøg på markedet 2019, alle former for varmekilder, herunder varmeblæsere. 

Der må ikke være levende lys i laden

I kostalden, skal den udleverede dug benyttes.

Alle rydder op på egen stand når markedet slutter og tager pap og skraæd med hjem. Dette har udstillerne generelt været rigtig gode til, tak for det.

Der må sælges varer med en pris på max 1000 kr. inkl. moms pr. genstand.

Levnedsmiddelkontrollen bliver meddelt om Julemarkedet. Fødevarestyrelsens regler for håndtering af fødevarer skal overholdes.

De vil som tidligere understrege, at de almindelige regler for god hygiejne, køle-frostregler, m.m. skal overholdes.

Der må uddeles smagsprøver, sælges pølser og lignende. Tilbehør som f.eks. salat skal forarbejdes på stedet.

Frikadeller, medister, o. lign. skal være fremstillet i godkendte lokaler.

Alle varer skal være hjemme produceret af udstilleren selv eller i dennes butik

Under markedet vil der være et toilet forbehold udstillere i gården, da dette er et krav fra levnedsmiddelstyrelsen. Der vil i år blive sørget for rengøring løbende og at der altid er toiletpapir.

Vigtigt: Det er ikke tilladt at deltage på en stand hvis man er sygemeldt.

Evt. spørgsmål

Da vi grundet fuldtidsarbejde har svært ved at besvare telefonen i dagtimerne er der nu lavet telefontider, vi foretrækker stadig spørgsmål på mail, jeg vil bestræbe mig på at svare mails hver dag.

Send en mail til info@herregaarden-lundegaard.dk.

Men ved akutte opståede problemer kan vi kontaktes på telefon, helst pr. sms. Så ringer vi tilbage.

Signe Pilegaard Jacobsen, tlf. tid hverdage 15-21  tlf. 30579997

På forhånd tak