Tækning af laden

HERREGAARDEN LUNDEGAARD

Tækning af nordsidens på Ellen Marsvins lade, opført i 1636.

Hele tagfladen, 800 m2 har fået nyt stråtag, nye lægter og skalke i sommeren 2015

HERREGAARDEN LUNDEGAARD

Lundegårdsvej 44-46 . 5672 Broby . info@herregaarden-lundegaard.dk