JULEMARKED


Julemarked 2023 på

Herregården Lundegaard

Blev det sidste julemarked på gården, mange faktorer har været årsag til beslutningen om ikke at afholde julemarked.

Blandt andet er det ikke muligt at få tilladelse fra

brandmyndighederne til at anvende Ellen Marsvins Lade

til udstilling, de store vandmængder i Odense Å gør at en stor

del af parkeringen er oversvømmet i efteråret/vinteren og sidst men ikke mindst, er det et meget stort arbejde at klargøre gården og lokaler samt planlægge markedet. Arbejdet med markedet startede i juli og varede indtil starten af december.

Vi har holdt markedet på Lundegaard i 20 år.

Det er nu tid til at sige tak til udstillere og frivillige hjælpere

for rigtig mange fantastiske julemarkeder.

Med venlig hilsen 

Familien på Lundegaard


NYHEDER/AKTUELT: 

HERREGAARDEN LUNDEGAARD

Lundegårdsvej 44-46 . 5672 Broby . info@herregaarden-lundegaard.dk